Pengurusan Harta

 

Perbadanan bertindak sebagai pemaju perumahan, membina dan menjual rumah dan rumah kedai, juga membangunkan hotel, apartment dan kondominium.

 

PEMBINAAN RUMAH KEDIAMAN

PEMBINAAN HOTEL DAN PANGSAPURI

PEMBINAAN RUMAH KEDAI & RUANG NIAGA