Unit Teknologi Maklumat

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT PKNNS

Pengenalan

Unit Teknologi Maklumat diwujudkan untuk memberi sokongan teknikal IT dan aplikasi kepada PKNNS bagi memastikan kemudahan dan perkhidmatan IT dapat digunakan dalam membantu Jabatan menjalankan fungsi-fungsinya dengan cekap dan berkesan.

Fungsi

 1. Memberi khidmat nasihat dan perundingan ICT kepada semua kakitangan dan bahagian/unit di PKNNS.
 2. Membangun dan menyelenggara aplikasi sistem maklumat.
 3. Memberikan khidmat sokongan dan bantuan teknikal supaya penggunaan komputer oleh kakitangan PKNNS adalah secara lebih sistematik dan \'fully utilise\'.
 4. Mengurus dan memantau infrastruktur rangkaian
 5. Membangunkan sistem-sistem baru untuk kemudahan dan kegunaan kakitangan PKNNS.
 • Sistem-sistem yang dikendalikan oleh Unit Teknologi Maklumat

Unit Teknologi Maklumat ini memantau dan menyelenggara semua sistem maklumat yang terdapat di PKNNS. Sistem-sistem tersebut ialah:

 1. Sistem Kewangan PKNNS
 2. Sistem e-Payslip PKNNS
 3. Sistem HRMIS (Human Resource Management Information System - JPA)
 4. Sistem e-Tanah PKNNS
 5. Sistem e-Usahawan PKNNS
 6. Sistem e-Tiket (Aduan/Maklumbalas) PKNNS
 7. Sistem SPANS (Sistem Pengaduan Awam Negeri Sembilan)
 8. Sistem SPLaSK (Sistem Pemantauan Laman Web dan Servis Kerajaan)