Transaksi Dalam Talian

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

Nama Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dec Jumlah
1 Sistem Pertanyaan/Maklumbalas Pelanggan 0 0 0 0 0 0 2 2
2 Sistem Maklumat Tanah PKNNS 3 0 0 0 1 1 0 5
3 Sistem Gaji PKNNS (Dalaman) 31 28 20 22 31 32 30 194