Pembangunan Usahawan

Selaras dengan dasar Kerajaan untuk membangun dan mengukuhkan Usahawan Bumiputera di arena perniagaan tempatan mahupun global, PKNNS telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras aktiviti berteraskan keusahawanan. Kerjasama erat dan bersepadu dengan agensi lain telah dijalankan dalam usaha untuk menggerakkan penglibatan Bumiputera dalam pelbagai sektor perniagaan seperti industri makanan, tekstil, perdagangan, pembuatan, perkilangan, hartanah dan lain-lain. Justeru itu, Bahagian Pembangunan Usahawan, PKNNS akan berusaha untuk lebih progresif dan cekap dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada golongan penggerak ekonomi Negara ini.

"MENCIPTA PELUANG, MEMPERKASA IDEA"
'CREATING CHANCES, EMPOWERING IDEAS'

 

 

 

 

 

 Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan

Peti Surat 158, Jalan Yam Tuan, 70710 Seremban,, Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tel : 06-7623251 (4 Lines) | Fax: 06-7637924 | E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

my goverment mdec msc myeg jpa spa biro pengaduan awam mampu kerajan n9 portal Pendaftaran Negara kementrian kwangan

  

 

Ke Atas